HELSENORGE
Forklaring på ord og uttrykk

Dualisme (kropp og sinn)

​Dualisme er ideen om at det innenfor et område finnes to grunnleggende og forskjellige typer ting, i kontrast til monisme, som hevder at det innenfor et område bare finnes én type ting.​

Skillet har en avgjørende plass i diskusjoner innen flere filosofiske disipliner, spesielt innen sinnsfilosofi, og det som gjelder forholdet mellom legeme og sinn. Her vil monistiske teorier hevde at det mentale, sinnet, er av samme type som det fysiske, legemlige, mens dualistiske teorier hevder at det mentale og det fysiske består av ulike typer ting.

Et slikt skille formuleres først hos René Descartes (1596–1650), som argumenterer for at han kan tvile på eksistensen av alt rundt seg, inkludert sin egen kropp. Det eneste han derimot ikke kan betvile er at han tviler, og dermed må det, ifølge Descartes, finnes noe eget og forskjellig fra det fysiske som er opphav til denne tvilen. Slik argumenterer han for det som går under betegnelsen substansdualisme, det vil at det mentale og det fysiske må være to grunnleggende ulike substanser. Det fysiske har utstrekning i rommet, mens det mentale karakteriseres ved at det tenker.


Kilde: Karlsen, Gunnar: dualisme i Store norske leksikon på snl.no.
Hentet 6. september 2022 fra https://snl.no/dualismeFant du det du lette etter?