HELSENORGE
Forklaring på ord og uttrykk

Dualisme og monisme (kropp og sinn)

​Dualisme og mon​isme representerer to filosofiske hovedteorier om relasjonen mellom kropp og sinn. 

Dualisme (latin dualis = «todelt, av to slag») betegner teorier eller verdenssyn som går ut fra to uforenlige grunnbegreper eller prinsipper; for eksempel kropp og sjel, det gode og det onde. I dualisme betraktes kropp og sinn som to fundamentalt forskjellige substanser (eller prosesser) som eksisterer hver for seg.​

Monisme er det filo​sofiske eller metafysiske standpunkt om at alle verdens prosesser og fenomener kan tilbakeføres til ett grunnprinsipp. Innen denne filosofiretningen kan man grovt skille mellom tre varianter:​​

  • Materialisme: Alt er materie og kun fysiske ​objekter er reelle.
  • Idealisme: Alt er ånd, og kun åndelige prosesser er reelle.​
  • Nøytral monisme: Alt, både ånd og materie, kan tilbakeføres til et tredje og uavhengig prinsipp som verken er ånd eller materie. ​Kilde: Wikipedia / Redaksjonen
e

Fant du det du lette etter?