HELSENORGE
FORKLARING PÅ ORD OG UTTRYKK

Dysfori

​Dysfori, betyr dårlig humør, grettenhet, irritabilitet, det å være ille til mote. Dysfori er en ren beskrivelse, og har isolert sett ingen diagnostisk verdi. 

Dysfori kan forekomme som ledd i en normalpersons reaksjonsmønster, det vil si når en for eksempel har en dårlig dag eller har sovet dårlig. Det kan også skyldes sykdom, være bivirkning av medisiner eller forekomme som ledd i en psykisk lidelse.Kilde: Malt, Ulrik: Dysfori i Store norske leksikon på snl.no.
Hentet 8. september 2022 fra https://snl.no/dysfori

Fant du det du lette etter?