HELSENORGE
forklaring på ord og uttrykk

Dysmorfofobi

​Dysmorfofobi er en betegnelse på en personlig opplevelse av at en eller flere kroppsdeler har et utseende som er defekt eller stygt. For andre vil det som er opplevd som defekt eller stygt ved eget utseende, ikke være synlig eller spesielt merkbart. Bekymringene er ofte knyttet til et eller flere utseendemessige trekk (for eksempel ansikt, nese, bryst, kjønnsorganer). 

Opplevelsen gir opphav til betydelig bekymring, fortvilelse eller angst, og kan føre til begrensninger i hverdagslivet. Dysmorfofobi kan være assosiert med depresjon eller sosial angst. Plastisk kirurgisk behandling gir sjelden bedring, mens mye tyder på at kognitiv atferdsterapi kan være effektiv behandling. For noen kan medikamenter (SSRI) være til hjelp. Studier har antydet at omtrent 2 prosent av befolkningen har dysmorfofobi, og at lidelsen inntreffer like ofte blant gutter som blant jenter.


​Kilde: Malt, Ulrik: Dysmorfofobi i Store medisinske leksikon på snl.no.
Hentet 27. september 2022 fra https://sml.snl.no/dysmorfofobi

Fant du det du lette etter?