HELSENORGE
forklaring på ord og uttrykk

Dysosmi

Dysosmi betyr «forstyrrelser i luktesansen» – «nedsatt luktesans». Dysosmi er en ​luktesansforstyrrelse der oppfattelsen av lukter er forandret. Eksempler på dysosmier er bl.a. parosmi og fantosmi (oppfattelse av lukter som ikke er tilstede).​

Kilde: Redaksjonen


Fant du det du lette etter?