HELSENORGE
forklaring på ord og uttrykk

Empowerment

Begrepet "empowerment" ble lansert i Ottawa-chartret​ i 1986, og ble der definert som en prosess som gjør folk i stand til å øke sin kontroll over egen helsetilstand og til å forbedre egen helse.

Empowerment som strategi i folkehelsearbeidet betyr at folk ut fra sin egen situasjon blir i stand til å definere sine egne problemer og finner sine egne løsninger i fellesskap med andre. Det finnes ingen norske ord som dekker dette betydningsinnholdet. "Myndiggjøring" er det som kommer nærmest. Empowerment innebærer at folk blir i stand til å definere sine egne problemer ut fra sin egen situasjon, og finne sine egne løsninger i fellesskap med andre. Empowerment betyr å

1) gi makt eller autoritet til,

2) gjøre i stand til, og

3) å tillate.


​Kilde: forebygging.no


Fant du det du lette etter?