HELSENORGE
forklaring på ord og uttrykk

Epikrise

En epikrise er et skriftlig sammendrag og avsluttende redegjørelse for årsak, utvikling og behandling av sykdom hos en pasient, utarbeidet etter undersøkelse og behandling. Epikrisen er en del av pasientens journal, og sendes til helsepersonell som trenger opplysningene for å kunne gi pasientene forsvarlig oppfølging.


Ref: Epikriser- til nytte og besvær,
Rogaland legeforening,
Den Norske legeforening 2020
©

Fant du det du lette etter?