HELSENORGE
Forklaring på ord og uttrykk

Ergoterapeut

​Ergoterapeut inngår i kategorien helsepersonell som arbeider innen ulike områder av helse- og sosialtjenesten. Har kunnskap om aktivitet og deltakelse som gir tilbud til mennesker som av ulike årsaker har vansker med å utføre daglige aktiviteter. Tilbudet kan være aktuelt i alle aldre og livsfaser. Ergoterapeuter vurderer hvordan menneskers omgivelser hemmer og fremmer aktivitet. Dette kan være hjem, arbeidsplasser, utdanningsinstitusjoner, offentlige bygg, barnehager, bo- og uteområder.


Kilde: veiviseren.no


Fant du det du lette etter?