HELSENORGE
FORKLARING PÅ ORD OG UTTRYKK

Ettervern

​Ettervern er behandling og annen helsefaglig oppfølging etter utskriving fra institusjon. Som regel er målet å støtte opp om en gradvis tilpasning og tilbakeføring til vanlig yrkesliv og en selvstendig hverdag. 

Systematisk ettervern er vanligst i forbindelse med behandling for psykisk sykdom og ved rusrelaterte tilstander, og kan omfatte både tradisjonell medisinsk behandling og oppfølging og mer støttepreget sosial virksomhet. Bruken av begrepet synes å være avtagende etter som de aktuelle tiltakene i det vesentlige omfattes av den individuelle plan som skal utarbeides for den enkelte pasient i slike situasjoner.Kilde: Nylenna, Magne: Ettervern i Store medisinske leksikon på snl.no.
Hentet 6. september 2022 fra https://sml.snl.no/ettervern


Fant du det du lette etter?