HELSENORGE
forklaring på ord og uttrykk

Evidens

Når effekten av tiltak er målt med vitenskapelige metoder, med intervensjonsgruppe og kontrollgruppe, og tiltaket har medført en reell endring kan det sies å ha en dokumentert – bevist – effekt - altså evidens. Evidens betyr «bevis» og henspeiler på arbeidsmetoder for å sikre etterrettelig og systematisk kunnskap om effekter av tiltak og metoder - kort sagt: kunnskap om hva som virker og ikke virker.

Evidensbaserte tiltak er altså tiltak/metoder som er vitenskapelig dokumentert som effektive. Kunnskapsbaserte tiltak tar utgangspunkt i relevant teori og/eller tiltaksforskning eller empiri ​både med hensyn til hva som påvirker handling hos målgruppen og i hvordan de tilpasses den organisasjon, målgruppe og kontekst de skal virke i. Ut fra dette forventes en sannsynlig effekt. Det finnes ulike synspunkter blant forskere på hvorvidt dette er tilstrekkelig, eller om tiltakene også må undersøkes med vitenskapelige metoder med tanke på dokumentert effekt, - altså evidensbaserte tiltak.

En vitenskapelig basert intervensjon skal med andre ord være utprøvd i et standardisert format der betingelsene kan reproduseres og resultatene testes for effekt. 

Se også: Forskning og forskningsmetoder


​Kilde: forebygging.no

Fant du det du lette etter?