HELSENORGE
FORKLARING PÅ ORD OG UTTRYKK

Expressed emotions

​Expressed emotions, EE, er et begrep brukt i psykiatri som betegnelse for det følelsesmessige klima i en familie til en psykisk lidende person. Vurdering av EE bygger på samtale med pårørende og innbefatter registrering av hyppighet av kritiske kommentarer om den syke, grad av omsorg, varme, positive kommentarer og forekomst av fiendtlighet.​

Spesielt mye kritiske kommentarer, har vist seg å ha negativ betydning for forløpet av psykiske så vel som legemlige sykdommer. Reduksjon av spesielt kritiske kommentarer fra de pårørendes side har derfor betydning for behandling av mange sykdommer.​


​Kilde: Malt, Ulrik: expressed emotions i Store medisinske leksikon på snl.no.
Hentet 27. september 2022 fra https://sml.snl.no/expressed_emotions

Fant du det du lette etter?