HELSENORGE
forklaring på ord og uttrykk

FACT-team

​I FACT-team (Flexible Assertive Community Treatment) flyttes behandlingen ut av kontor og institusjon til der brukeren bor eller oppholder seg. FACT-team er et tverrfaglige team som retter seg mot personer med alvorlige psykiske lidelser og/eller rusproblematikk. Forskning på FACT har vist at denne måten å organisere tjenestene på er ønsket av målgruppen.​

FACT er en behandlingsmodell som skal gi helhetlige og koordinerte tjenester til personer med alvorlige psykiske lidelser, som ofte har rusproblemer, og med et lavt funksjonsnivå på mange livsområder. 

FACT ble utviklet i Nederland fra midten av 2000-tallet og retter seg mot personer som eksisterende tjenester ikke klarer å gi nyttig hjelp til, eller som ikke ser eget behov for hjelp.  

Se også: FACT Vest - Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen


Kilde: Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid

Fant du det du lette etter?