HELSENORGE
FORKLARING PÅ ORD OG UTTRYKK

Fiktivt drikkepress

​I mange ungdomsmiljøer eksisterer det et fiktivt drikkepress, det vil si at ungdom  bruker rusmidler, f. eks. alkohol,  fordi de tror at andre drikker mer enn de faktisk gjør, fordi de ikke tror seg i stand til å motstå drikkepresset, eller fordi de har positive forventninger til drikking. Forebyggende tiltak rettet mot sosial påvirkning kan oppklare slike misforståelser, dempe de positive forventningene til alkoholbruk og styrke evnen til å stå imot drikkepress. Slike tiltak bør settes inn tidlig, helst før ungdommen har debutert med rusmidler.

​Kilde: forebygging.no


Fant du det du lette etter?