HELSENORGE
forklaring på ord og uttrykk

Flertallsmisforståelse (rus)

​Begrepet og fenomenet flertallsmisforståelsen er knyttet til enkeltindividers tilbøyelighet til å tro at andre f.eks drikker mer alkohol enn dem selv. Begrepet ble først anvendt av Christie og Hauge på begynnelsen av 1960-tallet. Det ble argumentert for at slike misforståelser kan skape et fiktivt sosialt press: «Alle tror at de andre gjør det som nesten ingen gjør – og så strever trolig svært mange for å leve opp til myten».

Forskning på alkoholområdet viser at forventninger til alkoholbruk er en nøkkelfaktor og koplet til alkoholdebut og drikkemønster. Mye tyder på at ungdom har en tilbøyelighet til å overestimere andre ungdommers alkoholbruk. Korrigering av forestillingene («alle andre…» ) om ungdoms rusbruk har med bakgrunn i dette vært en komponent i mange forebyggingstiltak. Forebyggingstiltak med slike komponenter, vil da typisk vektlegge å frambringe faktakunnskap om f.eks drikkemønster, debutalder osv.  ​

Les også: Flertallsmisforståelsen (Heidi Westborg Steel ​, Tidsskrift for Den norske legeforening)Kilde: forebygging.no


Fant du det du lette etter?