HELSENORGE
forklaring på ord og uttrykk

Følelser

Følelser, også kalt emosjoner, er vår personlige reaksjon på en opplevelse. Følelser henger sammen med det ubevisste og tankene vi tenker . Disse tankene lar seg ikke bestandig kontrollere av oss selv. Og det er vanskelig, for ikke å si umulig, å bestemme hva vi skal føle. ingen kan for eksempel være lykkelig eller ulykkelig når de selv ønsker det.

Følelser spiller en avgjørende rolle i menneskenes liv, enten det gjelder samarbeid i sosiale grupper, seksualitet og reproduksjon eller som motivasjon for handlinger og valg. Ifølge den biologiske utviklingslæren, også kjent som evolusjonsteorien (Charles Darwin), har følelser derfor vært nødvendige for menneskers og dyrs overlevelse  som arter. Les mer via lenken under:

Følelser - Wikipedia

Kilde: Wikipedia © / Redaksjonen

Fant du det du lette etter?