HELSENORGE
forklaring på ord og uttrykk

Gatekapital

Gatekapital defineres som kunnskap, kompetanse, ferdigheter, egenskaper og objekter som tilkjennegis verdi i gatekulturen.

Sandberg og Pedersen (2006) benytter betegnelsen gatekapital om de ferdigheter og kompetanse som kreves for å mestre livet på gata. De mener at denne kompetansen er en annen type enn den som gjelder i andre deler av samfunnet.

Sosiologen Pierre Bordieu ​benyttet begrepet kulturell kapital om den kulturelle og økonomiske kapitalen som danner grunnlaget for hierarkier og sosiale forkjeller.

Sandberg og Pedersen mener at kapitalen som finnes på gata, danner hierarkier, og at de ressurser som avgjør om du har suksess, kan kalles gatekapital.


​Kilde: forebygging.no

Fant du det du lette etter?