HELSENORGE
forklaring på ord og uttrykk

Hallusinasjoner

En hallusinasjon er en sanseopplevelse uten at det foreligger en ytre påvirkning og som derfor normalt ikke deles av andre. Eksempler at man hører og ser ting som ikke eksisterer eller er virkelige. Ofte vil den som opplever hallusinasjoner ikke være klar over at sanseopplevelsen ikke er ekte, men noen har hallusinasjoner hvor de selv skjønner at opplevelsen ikke er virkelig. 

Hørsels- og synshallusinasjoner er vanligst, men alle sansene kan berøres. 
Hallusinasjoner er vanlige ved psykotiske lidelser, men kan også utløses av rusmidler, spesielt ved inntak av enkelte psykoaktive stoffer, eksempelvis amfetamin, og MDMA (ecstasy).


Ref: Wikipedia ©

Fant du det du lette etter?