HELSENORGE
forklaring på ord og uttrykk

Håp

Håp er en positiv og optimistisk forventning om at noe ønsket skal skje.

Noen ganger uttrykkes håp i situasjoner der vi har liten personlig kontroll («jeg har et håp om at corona-krisen snart skal være over»). Men også i situasjoner der vi selv har kontroll kan vi uttrykke håp («jeg håper jeg står til eksamen»). Håp er gjerne motstykket til pessimisme og negative forventninger til fremtiden.

Håp er en positiv emosjon, men også en forventning (kognisjon). For situasjoner der vi har kontrollmulighet, er mestringstro (self-efficacy) et beslektet begrep.

Håp, optimisme og pessimisme angår fremtidige hendelser. Personer med høye forhåpninger og optimisme til fremtiden har fordeler i form av mindre bekymringer, angst, og at man ser de positive sidene i problemløsning. Ulempen er at optimister lett vil kunne undervurdere risiko ved en aktivitet eller hvilken arbeidsmengde som kreves for å nå et mål, og på den måten eksponere seg for fare eller ikke komme i mål som planlagt.​Kilde: Svartdal, Frode: håp - psykologi i Store norske leksikon på snl.no.
Hentet 23. september 2022 fra https://snl.no/h%C3%A5p_-_psykologiFant du det du lette etter?