HELSENORGE
forklaring på ord og uttrykk

Helhetlige pasientforløp

Helhetlig pasientforløp defineres som:
«En helhetlig, sammenhengende beskrivelse av en eller flere pasienters kontakter med ulike deler av helsevesenet i løpet av en sykdomsperiode.»

Tidslinjen i et helhetlig pasientforløp går fra første kontakt med helsetjenesten om et helseproblem eller en ny henvendelse om et tidligere overstått helseproblem og til siste kontakt knyttet til det aktuelle behovet. En person kan ha flere helseproblemer samtidig. 

Illustrasjon: Helhetlige pasientforløp

Helhetlige pasientforløp (Illustrasjon: Helsedirektoratet)

Kjennetegn ved helhetlige pasientforløp:

  • Kontinuitet – tjenestene henger sammen gjennom god samhandling – tjenestene virker sammen/er koordinerte.
  • Samarbeid – to eller flere virksomheter har gjensidig forpliktende og samtidig ansvar over tid.
  • Sømløshet – smidig overføring av informasjon og oppgaver til rett tid.
  • Pasientsentrert – pasienten deltar i beslutninger om målsetting og utforming av tiltak.
  • Informasjonsdrevet - fremdriften i forløpet er kontinuerlig basert på kunnskap/opplysninger om pasientens tilstand og behov.

Les mer via lenken under:

Helhetlige pasientforløp - HelsedirektoratetKilde: Helsedirektoratet

Fant du det du lette etter?