HELSENORGE
forklaring på ord og uttrykk

Helsetjenesten

Helsetjenesten eller helsevesenet er fellesbetegnelse på alle private og offentlige institusjoner og virksomheter i samfunnet som forebygger, diagnostiserer og behandler sykdom, yter pleie og omsorg til syke mennesker eller rehabiliterer og attfører pasienter etter sykdom og skade. Avgrensningen mot sosialtjenesten og noen andre velferdstjenester kan være uklar. Les mer via lenken under:

Helsetjenesten - Store medisinsk​e leksikon

Ref: Nylenna, Magne; Braut, Geir Sverre: helsetjenesten i Store medisinske leksikon på snl.no. Hentet 19. mai 2022 fra https://sml.snl.no/helsetjenesten

Primærhelsetjenesten

Primærhelsetjenesten, også kalt førstelinjetjenesten og kommunehelsetjenesten, er den man som regel oppsøker først. Primærhelsetjeneste er helsetjenester som leveres i lokalsamfunnet og som består av allmennpraktiserende leger (fastleger), hjemmesykepleie, helsesøstre, fysioterapeuter, ergoterapeuter, logopeder, annet helsepersonell som kiropraktorer, og av institusjoner som sykehjem og bo- og servicesentre. Primærhelsetjenesten blir også omtalt som førstelinjetjenesten. Les mer via lenken under:

Primærhelsetjenesten – Wikipedia

Spesialisthelsetjenesten

Spesialisthelsetjenesten, også kalt andrelinjetjenesten, er den man blir henvist til av kommunehelsetjenesten. For eksempel henviser fastlegen til videre utredning på sykehus (spesialisthelsetjeneste). Les mer via lenken under:

Spesialisthelsetjenesten – Wikipedia

Grafisk fremstilling av helsetjenesten


'

Grafisk framstilling av helsetjenesten (Illustrasjon: regjeringen.no)

Grafisk framstilling av helsetjenesten (Illustrasjon: regjeringen.no)


Fant du det du lette etter?