HELSENORGE
FORKLARING PÅ ORD OG UTTRYKK

Hippokratiske ed

​Den hippokratiske ed, også kjent som legeløftet, er en ed som tradisjonelt er blitt avlagt av nyutdannede leger. Den regnes da som uttrykk for et etisk ideal, men er ikke juridisk bindende.

Eden er fra det femte århundre fvt., og tilskrives gjerne Hippokrates. Eden ble i middelalderen grafisk utformet som et kors, og har siden vært en av de mest kjente greske tekstene innen medisinen. Teksten er blitt modifisert en rekke ganger.

Eden

«Jeg sverger ved legeguden Apollon, ved AsklepiosHygieia, Panakeia og alle guder og gudinner, og tar dem til vitne på at jeg skal overholde denne eden og kontrakten etter egen evne og vurdering.

Jeg skal ære ham som lærte meg denne kunsten som mine egne foreldre, og gi ham del i mine midler og hjelpe ham når han trenger det. Jeg skal regne hans avkom som mine egne brødre og lære dem denne kunsten hvis de ønsker å lære den, uten betaling og kontrakt. Jeg skal gi mine egne sønner, min lærers sønner og de elever som har underskrevet kontrakten og sverget i tråd med skikken blant leger, del i forskriftene, forelesningene og resten av undervisningen, men ingen andre.

Jeg skal bruke diett til de sykes beste etter egen evne og vurdering og avstå fra å skade eller gjøre urett. Jeg skal ikke gi noe dødelig legemiddel til noen eller gi råd om noe slikt. På samme måte skal jeg heller ikke gi noen kvinne fosterfordrivende middel. Jeg skal leve og utøve min kunst rent og fromt. Jeg skal ikke operere, ikke engang dem som lider av stein, men overlate det til dem som utfører slike handlinger. I de hus jeg kommer skal jeg komme til de sykes beste, og enhver bevisst urett eller skade skal ligge meg fjernt, og særlig seksuelt samvær med mann eller kvinne, fri eller slave. Det jeg måtte se eller høre under behandlingen eller også utenfor behandlingen ute blant folk, som ikke bør bringes videre, skal jeg tie om og regne som hellige hemmeligheter. Hvis jeg overholder denne eden og ikke bryter den, la meg bli æret for min livsførsel og min kunst av alle mennesker for alltid. Men hvis jeg bryter eden og sverger falskt, la det motsatte av dette skje.»

(Oversatt av Eirik Welo.)​

 

Kilde: Holck, Per; Skålevåg, Svein Atle:Hhippokratiske ed i Store medisinske leksikon på snl.no.
Hentet 26. september 2022 fra https://sml.snl.no/hippokratiske_ed

Fant du det du lette etter?