HELSENORGE
forklaring på ord og uttrykk

Holisme

​Begrepet holisme har lange tradisjoner og er brukt innenfor både vitenskap, livssyn og filosofi. Innenfor vitenskapen er holisme en metode blant annet i psykologi, biologi, sosiologi og antropologi som anvender helheten som forklaringsprinsipp, i motsetning til studier av isolerte trekk.

Som livssyn er holisme en forståelse av at mennesker, dyre- og planteliv, jorden og universet henger sammen og utgjør en helhet, og at hver enkelt del ikke kan forstås fullt ut uavhengig av denne helheten. Holisme er en bredt anlagt livsanskuelse og innebærer et ansvar for oss selv, menneskene, dyrene og jorden i sin helhet.

Under finner du idéhistoriske eksempler på hva det kan bety, slik det har blitt uttrykt fra antikken til i dag. I tillegg til at begrepet brukes i mange ulike vitenskaper, har det også blitt uttrykt gjennom politisk kamp, naturvern, ny-åndelighet og mye mer. For noen av oss er holisme et livssyn som vi tenker er viktig for å ta vare på oss selv og vår indre jeg, menneskeheten og jorden med dets mangfoldige dyre- og planteliv.Kilde: Holistisk forbund ©

Fant du det du lette etter?