HELSENORGE
FORKLARING PÅ ORD OG UTTRYKK

Identitet

​Identitet kan bety det samme som personlighet, den man er. Identitet kan også betegne ens selvbilde eller selvoppfatning. Hvis noe er identisk, er noe fullstendig likt.​

Psykologisk identitet

psykologien brukes identitet om den del av personens selvoppfatning som oppleves som særlig sentral, ekte og typisk for vedkommende. «Å finne sin identitet» vil si å danne et selvbilde man føler man kan akseptere og leve opp til, og så etablere en livsstil som svarer til dette bildet. Usikker selvidentitet forekommer hyppig ved alvorlige personlighetsforstyrrelser. En opplevelse av helt å miste sin identitet kan forekomme ved psykoser (schizofreni) og av og til ved alvorlige hjerneskader eller -sykdommer.​

Annen samfunnsvitenskapelig bruk av begrepet

samfunnsvitenskaper som sosialantropologi har man en mer utvidet forståelse av begrepet identitet. Her utvides perspektivet til å se individets selvforståelse og posisjonering i relasjon til gruppefenomener som sosial, kulturell eller etnisk identitet.

En del kritikere har hevdet at begrepet er for statisk, som om identitet skulle være en fast egenskap hos en person eller gruppe. Disse har i større grad interessert seg for selve identifiseringsprosessen.

Identitet er også et begrep innen filosofi og matematikk.​

 

Kilde: Identitet i Store norske leksikon på snl.no.
Hentet 4. november 2022 fra https://snl.no/identitet


Fant du det du lette etter?