HELSENORGE
forklaring på ord og uttrykk

Implementering

​Implementering betyr iverksetting eller gjennomføring av et tiltak eller en plan. Ofte er det ulike personer som beslutter noe og som skal implementere, noen ganger er det også geografisk avstand. Da blir kommunikasjonen mellom inititativtaker og iverksetter viktig, både om målsettingene og om hva som skal gjøres. 

Implementeringen vil også påvirkes av hvilke personalmessige og økonomiske ressurser som er tilgjengelige og av hvordan ressursene omsettes i virke­midler og handling. Implementeringen må dessuten tilpasses den sosiale konteksten, enten det er en skole, en kommuneadministrasjon eller en annen institusjon.

Kvalitetssikring av implementeringsprosesser vil gjerne fokusere på målene og faren for målforskyvning, på oppfølging fra initiativtakere/besluttere, og på hvordan iverksetterne utnytter handlingsrommet og disponerer ressursene.


Kilde: forebygging.no

Fant du det du lette etter?