HELSENORGE
forklaring på ord og uttrykk

Informert samtykke

Informert samtykke er et samtykke avgitt etter at pasienten har fått tilstrekkelig informasjon om den helsehjelpen som tilbys.

Helsepersonell kan som hovedregel bare gi helsehjelp når pasienten har gitt informert samtykke. Dette er bestemt i pasient- og brukerrettighetsloven § 4-1.

Det må gis informasjon om både formål, metoder, ventede fordel og mulige farer. Dette ifølge forarbeidene til loven. Les mer via lenken under: 

Informert samtykke – Store norske leksikon​​​Kilde; Bahus, Marianne K.: informert samtykke i Store norske leksikon på snl.no.
Hentet 5. september 2022 fra https://snl.no/informert_samtykke


Fant du det du lette etter?