HELSENORGE
FORKLARING PÅ ORD OG UTTRYKK

Interaksjon

​Interaksjon betyr samhandling og er at to faktorer eller fenomener påvirker hverandre. Begrepet brukes på forskjellige måter i forskjellige medisinske fagområder.​​

Farmakologi

I biologisk medisin brukes begrepet interaksjon om den prosessen som oppstår når inntak av to eller flere medikamenter påvirker hverandres omsetning (farmakokinetikk) eller effekt (farmakodynamikk).​

Sykdomsårsak

Innen sykdomslære forstås interaksjon som at virkningen av en kjent sykdomsårsak kan forverre skadevirkningen av en annen sykdomsårsak, slik at virkningen av de to faktorene sammen blir sterkere enn summen av virkning av de to enkeltfaktorene.​

​Psykologi og psykiatri

I psykologi og psykiatri brukes begrepet synonymt med samspill eller samhandling mellom mennesker.​


Kilde: Interaksjon - medisin i Store medisinske leksikon på snl.no.
Hentet 8. september 2022 fra https://sml.snl.no/interaksjon_-_medisin


Fant du det du lette etter?