HELSENORGE
forklaring på ord og uttrykk

Intoksikasjon

​Intoksikasjon, det er i medisinen det samme som forgiftning.​

Innen psykologi og psykiatri kan intoksikasjon også betegne en tilstand som skyldes inntak av et stoff som virker på psyken (psykoaktivt stoff) som resulterer i forstyrrelser i bevissthetsnivå, evne til å tenke, sansning, følelser eller atferd, eller andre kroppsfunksjoner og reaksjonsmåter. Forstyrrelsen er direkte knyttet til stoffets virkning på hjernen, og går fullstendig tilbake med unntak av når vevsskade eller andre komplikasjoner oppstår. Eksempler er akutt beruselse, transetilstander under stoffpåvirkning, «bad trips».​


Kilde: Levy, Finn E. S.: intoksikasjon i Store medisinske leksikon på snl.no.
Hentet 5. september 2022 fra https://sml.snl.no/intoksikasjon

Fant du det du lette etter?