HELSENORGE
forklaring på ord og uttrykk

Isolat

​Isolat er i medisinen, et rom på et sykehus (eller ved en annen institusjon) der en person kan holdes alene (være isolert).

psykiatrien kan isolat brukes i behandling av alvorlig psykiske lidelser (psykoser). Dette brukes sjelden, men kan av og til være påkrevet for å hindre at en urolig psykotisk person skal skade seg selv eller andre. Bruk av isolat i psykiatrien kan bare ordineres av lege og er et tvangstiltak som er regulert i psykisk helsevernloven. Det skal føres protokoll over isolasjonstiden. En kontrollkommisjon fører blant annet løpende tilsyn med bruk av isolat.


Kilde: Malt, Ulrik: isolat i Store medisinske leksikon på snl.no.
Hentet 1. september 2022 fra https://sml.snl.no/isolat


Fant du det du lette etter?