HELSENORGE
forklaring på ord og uttrykk

Jobbfokusert terapi

I jobbfokusert terapi er arbeid kort fortalt en del av behandlingen. Det legges vekt på kartlegging av både pasientens ressurser og funksjonsproblemer, og på utforsking av barrierer for retur til arbeid. Arbeidsdeltakelsen økes gradvis og planmessig ut fra erfaringene man gjør underveis.

Norge har et høyt sykefravær sammenliknet med andre land. Psykiske helseproblemer står for en stor andel av fraværet, spesielt for de yngste aldersgruppene. Sykefravær er en belastning for den enkelte, samfunnet og bedriftene.

Langvarig sykefravær og uførhet bidrar til å forverre psykiske lidelser. De fleste ønsker å være i arbeid, og det er viktig med tiltak som bidrar til at man kan være i jobb til tross for psykiske helseproblemer. Studier har vist god effekt av integrert kognitiv atferdsterapi og arbeidsrettede tiltak.

I jobbfokusert terapi legges vekt på bevisstgjøring av både ressurser og funksjonsproblemer, og arbeidsdeltakelsen økes gradvis og planmessig. Terapi og jobbintervensjoner skjer parallelt, og ikke sekvensieltLes mer på siden til Poliklinikk psykisk helse og arbeid via lenken under:

Poliklinikk psykisk helse og arbeid

​Kilde: Jobbfokusert terapi ved depresjon og angstlidelser – en behandlingsveileder (2019) ©Fant du det du lette etter?