HELSENORGE
FORKLARING PÅ ORD OG UTTRYKK

Kjønnsinkongruens

Kjønnsinkongruens er en medisinsk diagnose som beskriver en situasjon der en persons kjønnsidentitetsopplevelse ikke samsvarer med det kjønn vedkommende ble registrert som ved fødsel, eller det man i medisinen kaller personens biologiske kjønn.

Tilstanden leder ofte til et ønske om «transisjon» for å leve og bli akseptert som en person av det opplevde kjønnet, gjennom hormonell behandling, kirurgi eller annen behandling. Ikke alle har et ønske om medisinsk behandling. Les mer via lenken under: 

Kjønnsinkongruens​ - Store medisinske leksikon


Kilde: Wæhre, Anne: Kjønnsinkongruens i Store medisinske leksikon på snl.no.
Hentet 26. september 2022 fra https://sml.snl.no/kj%C3%B8nnsinkongruens

Fant du det du lette etter?