HELSENORGE
forklaring på ord og uttrykk

Klinisk undersøkelse

Klinisk undersøkelse er en uspesifikk betegnelse på helsepersonells undersøkelse av en levende person. Undersøkelsens innhold og omfang bestemmes av formålet med undersøkelsen. Typisk gjennomføres slike undersøkelser for å utrede symptomer, påvise sykdom, følge opp behandling eller påvise om gitte helsemessige krav til for eksempel yrkesutøvelse er oppfylt.

Les mer

Ved klinisk undersøkelse benytter undersøkeren flere sanser, særlig syn (inspeksjon) og hørsel (auskultasjon), men også luktesansen kan være viktig. Ved for eksempel uremi (nyresvikt) og diabeteskoma får utåndingslufteng en spesiell lukt. Tidligere benyttet leger smakssansen ved diagnostikk av diabetes ved å konstatere at urinen smakte søtt. Dette har man i dag sluttet med...

En fullstendig klinisk undersøkelse omfatter fire grunnleggende undersøkelsesmetoder med latinske navn:

  • inspeksjon, inspectio: det å se på, betrakte kroppens overflate
  • palpasjon, palpatio: beføling, sakte berøring
  • perkusjon, percussio: banking med fingeren
  • auskultasjon, auscultatio: lytting

Les mer via lenken under:

Klinisk undersøkelse/legeundersøkelse - Store medisinske leksikonRef: Store medisinske leksikon ©

Fant du det du lette etter?