HELSENORGE
forklaring på ord og uttrykk

Kognitiv dissonans

Kognitiv dissonans er manglende samsvar mellom tanke, tro og handlinger.

Vi har et behov for å få ting til å "stemme", d.v.s. at vi vil befinne oss i en ubehagelig tilstand av kognitiv dissonans dersom vi opplever at to eller flere kognisjoner (tanker, forestillinger, oppfatninger) ikke stemmer overens. Vi unngår med andre ord å ha motstridende holdninger til og vurderinger av ett og samme objekt, fenomen el.l

Kognitiv dissonans oppleves som ubehagelig, og individet vil foreta seg noe i et forsøk på å redusere ubehaget. Den beste måten å gjøre det på er selvfølgelig å endre atferden.

Det kan utvikles kognitiv dissonans hos ungdom med positive forventninger til å ruse seg når de gjennomfører arbeidsoppgaver der de selv argumenterer for positive sider med å la være å ruse seg.

Kognitiv dissonans er et element ved flere forebyggingstiltak rettet mot barn og unge, f.eks ift rusmiddelbruk og røyking. 


​Kilde: forebygging.no

Fant du det du lette etter?