HELSENORGE
forklaring på ord og uttrykk

Kognitiv svikt

Kognitiv svikt innebærer blant annet manglende samsvar mellom tanke og handling, sviktende minne og dårlig oppfatning og erindring av nye opplysninger. Kognitiv svikt er vanlig hos mennesker med demenssykdommer.


Kilde: Redaksjonen 

Fant du det du lette etter?