HELSENORGE
forklaring på ord og uttrykk

Komorbiditet

​Komorbiditet betyr "samtidige sykdommer" (samsykelighet), eller forekomst av flere ulike sykdommer eller lidelser samtidig hos samme person.

​Mennesker som har flere sykdommer samtidig, beskrives gjerne som "multisyke" eller "multimorbide". De har sykdommer som spiller inn på hverandre i varierende grad, som at en pasient har både hjertesviktpolynevropati og demens.

Pasienter som har flere sykdommer samtidig, blir ofte behandlet med mer enn ett legemiddel. Dette kalles polyfarmasi og kan være et problem i klinisk medisin.​
Kilde: Malt, Ulrik; Hem, Erlend: komorbiditet i Store medisinske leksikon på snl.no.
Hentet 1. september 2022 fra https://sml.snl.no/komorbiditet

Fant du det du lette etter?