HELSENORGE
forklaring på ord og uttrykk

Komorbiditet (rus)

Komorbiditet betyr samsykelighet og betegner tilstedeværelsen av mer enn en diagnose. Det betyr i praksis en misbruks- eller avhengighetsdiagnose i tillegg til en eller flere psykiatriske eller somatiske diagnoser.

Dobbeldiagnose er et mer avgrenset,- men også mer komplekst begrep. Dobbeldiagnose er samtidig tilstedeværelse av misbruk/avhengighet og enten en av de psykiatriske diagnosene som ofte domineres av tilbakevendende psykotiske forestillinger av lengre varighet eller en alvorlig personlighetsforstyrrelse dominert av uttalte forstyrrelser i kontakten med andre mennesker. Innen Norden snakker man om at en av følgende alvorlige psykiske lidelser, samtidig med avhengighet/misbruk kvalifiserer til betegnelsen dobbeldiagnose:

  • Schizofreni
  • Schizotypisk sinnslidelse
  • Paranoid psykose
  • Schizo-affektiv sinnslidelse
  • Tilbakevendende depresjon av svær grad, med eller uten psykotiske symptomer
  • Paranoid, schizoid, dyssosial eller emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse

Det er viktig å poengtere at dobbeldiagnose ikke inkluderer en lang rekke av de psykiske lidelser som ofte ses i forbindelse med avhengighet/misbruk. Det tenkes her på de forskjellig former for angst og fobilidelser, de lettere og moderate depresjoner og flere undergrupper av personlighetsforstyrrelsene.


​Kilde: forebygging.no


Fant du det du lette etter?