HELSENORGE
forklaring på ord og uttrykk

Kunnskapsbasert praksis

​​Kunnskapsbasert praksis innebærer at fagutøvere bruker ulike kunnskapskilder i praksis. Kunnskapsbasert praksis (KBP) er å ta faglige avgjørelser basert på systematisk innhentet forskningsbasert kunnskap, erfaringsbasert kunnskap og pasientens ønsker og behov i en gitt situasjon.

Ved å bruke forskningsbasert kunnskap, erfaringer fra praksis og pasientens kunnskap og behov bedrer vi kvaliteten på helsetjenestene. Les mer via lenken under:

Kunnskapsbasert praksis - helsebiblioteket.no

Kilde: helsebiblioteket.no​ ©

Fant du det du lette etter?