HELSENORGE
forklaring på ord og uttrykk

Kunst- og uttrykksterapi

Kunst- og uttrykksterapi eller kreativ kunstterapi er en selvstendig psykoterapeutisk behandlingsform der forestillingsevnen og den skapende prosess er sentral.​​

Kunstens evne til å uttrykke og fremkalle følelser og assosiasjoner har til alle tider blitt brukt i møte med menneskelig lidelse som en integrert del av rituelle helende prosesser og overgangsriter verden over.

I dag finnes det en rekke kjente terapiformer som har sitt grunnlag i kunst, som f.eks. musikkterapi, billedterapi, skriveterapipsykodrama og danseterapi. I likhet med disse kunstterapiformer er kunst- og uttrykksterapi (KUT) handlingsorientert og vektlegger erkjennelse og endring gjennom opplevelser, erfaring or refleksjon. KUT skiller seg imidlertid fra disse disiplinbaserte retningene ved bevisst å integrere og anvende alle kunstformer i den psykoterapeutiske prosessen: bilde/skulptur, dans/bevegelse, musikk/lyd/stemme, poesi/fortelling, drama og psykodrama, sammen med verbal refleksjon.​​


Kilder:   Fencl, Robert & Pedersen, J. F. Norsk Forening for Kunst- og Uttrykksterapi /  Wikipedia
Fant du det du lette etter?