HELSENORGE
forklaring på ord og uttrykk

Månesyke (psykiatriens historie)

Månesyke er en eldre betegnelse for psykiske forstyrrelser som man antok stod i forbindelse med månefasene, særlig hos epileptikeresøvngjengere og hysterikere. Begrepet er utgått av psykiatrisk terminologi.

Tilsvarende betegnelser finnes i flere europeiske språk, som i det engelske lunatic (av det latinske ordet for måne, luna) som med tiden antok en videre betydning og kom til å bety sinnssyk i bred forstand.


Kilde: Skålevåg, Svein Atle: månesyke i Store medisinske leksikon på snl.no.
Hentet 26. september 2022 fra https://sml.snl.no/m%C3%A5nesyke

Fant du det du lette etter?