HELSENORGE
FORKLARING PÅ ORD OG UTTRYKK

Mentalhygiene (psykiatriens historie)

​Mentalhygiene er et eldre navn på aktivt arbeid for å bevare og fremme sjelelig sunnhet og dermed forebygge utvikling av psykiske lidelser.

Den mentalhygieniske bevegelsen skriver seg tilbake til begynnelsen av 1900. Befolkningens økte kunnskaper om psykiske lidelser sammen med alminneliggjøringen av slike, har medført at den mentalhygieniske bevegelsen slik den fremstod til å begynne med, gradvis er blitt erstattet av andre organisasjoner og bevegelser som driver opplysningsvirksomhet, for eksempel Rådet for psykisk helse, og som tilbyr rådgivning og krisehjelp, som Kirkens SOSMental Helse og organisasjonen Voksne for barn

Informasjon om forebygging av psykiske lidelser formidles også av psykologiske og psykiatriske fagmiljøer.Kilde: Mentalhygiene i Store medisinske leksikon på snl.no.
Hentet 26. september 2022 fra https://sml.snl.no/mentalhygiene


Fant du det du lette etter?