HELSENORGE
FORKLARING PÅ ORD OG UTTRYKK

Mentalisering

Mentalisering er et psykologisk fagbegrep som handler om evnen til å forestille seg mentale (psykiske) fenomener, det vil si fenomener en ikke kan ta og føle på, eksempelvis tanker og følelser.

Mer presist kan mentalisering defineres som en grunnleggende evne til å forstå hvilken mental tilstand (tanker, følelser, ønsker, løgner, behov og så videre) som ligger bak andres og egne (intensjonale) handlinger.

Se også: Mentaliseringsbasert terapiKilde: Karterud, Sigmund: Mentalisering i Store norske leksikon på snl.no.
Hentet 6. september 2022 fra https://snl.no/mentalisering


Fant du det du lette etter?