HELSENORGE
forklaring på ord og uttrykk

Mentaliseringsbasert terapi

​Mentaliseringsbasert terapi er en psykoterapeutisk metode som opprinnelig ble utviklet av den britiske psykiateren Anthony Bateman og den ungarsk-britiske psykiateren Peter Fonagy i London i 1990-årene. Metoden er først og fremst kjent som en effektiv behandling for emosjonelt ustabil (borderline) personlighetsforstyrrelse.

Metoden ble tatt i bruk i Norge fra rundt 2008 og etter hvert har mange distriktspsykiatriske sentre (DPS) og andre behandlingsinstitusjoner opprettet egne MBT-team. Utdannelse i MBT gis av Institutt for mentalisering.​

Teori

MBT bygger på teorien om mentalisering og at personer med alvorlig personlighetsforstyrrelse preges av svekket mentaliseringsevne. Populært sagt innebærer dette at de ofte vil misforstå andre personer og seg selv og at deres tenkning og forhold til andre mennesker blir for preget av sterke følelser. Dette får negative konsekvenser for egen identitet og stabilitet i livet.​

Se også: Mentalisering


 

Kilde: Karterud, Sigmund: Mentaliseringsbasert terapi i Store norske leksikon på snl.no.

Hentet 6. september 2022 fra https://snl.no/mentaliseringsbasert_terapi


Fant du det du lette etter?