HELSENORGE
forklaring på ord og uttrykk

Metakognitiv terapi

Metakognitiv terapi skiller seg fra andre former for terapi i at metoden ikke anser psykiske problemer som direkte relatert til tankeinnhold eller livserfaringer.

Istedenfor å jobbe med innholdet i for eksempel en deprimert person sine tanker, sikter metakognitiv terapi mot å redusere selve grubleprosessen. Behandleren gir pasientene ulike øvelser og hjemoppgaver for å trene de opp til å betrakte tanker uten å engasjere seg i dem.

I følge metoden oppstår psykiske problemer når vi blir sittende fast i negative tanker, bekymringer, og farefokus, slik at vi ikke lenger bruker oppmerksomheten fleksibelt. Derfor er ikke løsningen å forstå deg selv bedre, eller å tenke mer positivt, men å oppnå mer fleksibilitet i måten du forholder deg til dine egne tanker og følelser på. Les mer via lenken under:

Dette er metakognitiv terapi - mentalhelse.no

Ref: Mental Helse


Fant du det du lette etter?