HELSENORGE
forklaring på ord og uttrykk

Münchhausen by proxy

Münchhausen by proxy brukes om situasjoner hvor en person (oftest omsorgsperson) påfører en annen (oftest et barn) sykdom eller skade for at vedkommende selv kan få oppmerksomhet og medfølelse på grunn av dennes skade eller sykdom.

Eksempler er nesten-kvelning av barn eller tilførsel av skadelige medikamenter eller andre kjemiske stoffer. Overfor hjelpere som tilkalles kan overgriperen fremstå som helt uvanlig omsorgsfull og uegennyttig overfor barnet og får derfor ekstra sympati og støtte. Den eksakte forekomsten av slik adferd er ukjent.

Som ved Münchhausens syndrom vil de aller fleste personer som fremkaller Münchhausen by proxy selv være traumatiserte og ha alvorlige personlighetsforstyrrelser. Münchhausen by proxy antas å ligge bak flere barnedrap hvert år i USA. Münchhausen by proxy er derfor en meget alvorlig kriminell handling som kan ha dødelige følger for offeret.


Se også: Münchhausens syndrom


​Kilde: Malt, Ulrik: Münchhausen by proxy i Store medisinske leksikon på snl.no.
Hentet 27. september 2022 fra  https://sml.snl.no/M%C3%BCnchhausen_by_proxyFant du det du lette etter?