HELSENORGE
forklaring på ord og uttrykk

Münchhausens syndrom

​Münchhausens syndrom er en type sykdomsatferd kjennetegnet ved at en person gjentatte ganger kontakter helsevesenet med klager over fysiske eller psykiske symptomer. Mange av pasientene oppsøker dessuten ulike sykehus og helsesentre.

Historikk

Kombinasjonen av mange års fantastiske historier om symptomer og plager som ikke kan påvises eller forklares ut fra noen sykdom, og tendensen til å forflytte seg fra sykehus til sykehus har gjort at atferden for omkring 50 år siden ble kalt Münchhausens syndrom etter den tyske baron Karl Friedrich Hieronymus von Münchhausen (1720–1791). Denne fargerike personen var kjent for å reise rundt i Tyskland og berette om sine fantastiske krigsopplevelser. Det er imidlertid ingen holdepunkter for at von Münchhausen diktet opp eller klaget over sykdom, eller at han påførte seg eller andre skade som ga mistanke om sykdom.

Årsaker

Årsakene til Münchhausens syndrom varierer. Behov for å bli oppfattet som en alvorlig syk pasient (være i en sykerolle) med den omsorg, oppmerksomhet og medfølelse, og av og til også makt, som denne rollen kan gi, synes å være en viktig forklaring. Bak dette behovet ligger ofte betydelig traumatisering eller omsorgssvikt i barndommen. Et flertall av pasientene lider av personlighetsforstyrrelse.​

Symptomer

Pasientens fysiske eller psykiske symptomer kan ikke bekreftes ved undersøkelser, men lages av personen selv, eventuelt også i form av selvpåført skade. Personen kan for eksempel injisere cellegift på seg selv eller innta skadelige kjemiske substanser som gir forandringer i blodbildet som gir mistanke om sykdom. Den stadige kontakten med helsevesenet med presentasjon av til dels dramatiske symptomer og eventuelt medisinske funn, fører ofte til multiple diagnostiske prosedyrer og operative inngrep uten resultat.​

Diagnose

Mange som lider av Münchhausens syndrom har selv helsefaglig bakgrunn eller egenerfaring fra sykehus som gjør at symptomer og plager kan presenteres svært troverdig. Det tar derfor ofte lang tid før mistanke om Münchhausens syndrom reises.

 

Se også: Münchhausen by proxy


​Kilde: Malt, Ulrik: Münchhausens syndrom i Store medisinske leksikon på snl.no.
Hentet 27. september 2022 fra https://sml.snl.no/M%C3%BCnchhausens_syndrom

Fant du det du lette etter?