HELSENORGE
Forklaring på ord og uttrykk

Nattskrekk

Nattskrekk er en psykisk lidelse kjennetegnet ved ekstrem skrekk og panikk forbundet med intense skrik, kroppslig uro og forandringer i det autonome nervesystemets aktivitet.

Den eksakte hyppigheten av nattskrekk er ukjent. Forekomst av enkelte episoder med nattskrekk har vært anslått til en til seks prosent hos barn og mindre enn en prosent hos voksne.

Lidelsen begynner ofte i fire- til tolvårsalderen og forsvinner av seg selv uten behandling i tenårene. Hos voksne debuterer lidelsen i 20 til 30-årsalderen og blir da gjerne kronisk. Les mer via lenken under: 

Nattskrekk - Store medisinske leksikon

Kilde:

Malt, Ulrik: nattskrekk i Store medisinske leksikon på snl.no.

Hentet 30. mars 2021 fra https://sml.snl.no/nattskrekk ©
Fant du det du lette etter?