HELSENORGE
Forklaring på ord og uttrykk

Negative symptomer

Negative symptomer er en gruppe symptomer som opptrer ved psykoser, spesielt schizofreni. Personer som opplever negative symptomer er som regel lite tilgjengelig for omgivelsene. Symptomene arter seg gjerne slik:

  • Affektmatthet: Nedsatt følelsesmessig reaksjonsevne som viser seg gjennom fattig ansiktsmimikk, nedsatt følelsesmessig engasjement og redusert kroppsspråk.
  • Tilbaketrukkenhet: Manglende interesse for, engasjement i og følelsesmessig reaksjon på livsbegivenheter.
  • Sparsom emosjonell kontakt med andre: Manglende empati og åpenhet i samtale, liten nærhet, engasjement og interesse overfor andre.
  • Passiv-apatisk tilbaketrukkethet: Nedsatt interesse og initiativ i sosiale sammenhenger som følge av passivitet, apati og manglende energi eller viljeløshet.


Kilde: Malt, Ulrik: negative symptomer i Store medisinske leksikon på snl.no.
Hentet 15. april 2021 fra https://sml.snl.no/negative_symptomer
©Fant du det du lette etter?