HELSENORGE
forklaring på ord og uttrykk

Nærmeste pårørende

​Den nærmeste pårørende er den pasienten selv peker ut som nærmest. Dette vil gjerne være person(er) med familiær tilknytning, men kan også være person(er) utenfor familien, for eksempel en god venn. 

Pasientens rett til fritt å velge hvem som skal regnes som pårørende er begrunnet med at det kan tenkes tilfeller hvor forholdet mellom pasienten og pasientens nærmeste familie er slik at det ikke er naturlig at disse ivaretar pasienten rettigheter mot hans eller hennes ønske. 

Som regel vil det være én person som er nærmeste pårørende, men pasient kan utpeke flere om det er naturlig. Den pasienten oppgir som nærmeste pårørende har ikke plikt til å påta seg oppgaven. Pasienten kan også endre valg av nærmeste pårørende.


Kilde: Helsedirektoratet


Fant du det du lette etter?