HELSENORGE
forklaring på ord og uttrykk

Nervesystemet

​Nervesystemet er en fellesbetegnelse på alt nervevev i kroppen. Nervesystemet styrer kroppens atferd gjennom å kontrollere muskler og kjertler (effektororganene), samt å motta og lede impulser fra omgivelsene gjennom sanseorganene. Nervesystemet deles anatomisk inn i sentralnervesystemet og det perifere nervesystemet, og funksjonelt deles det inn i det somatiske («kontrollerbare») og det autonome («automatiske») nervesystemet.

Hjernen

Hjernen (gresk: encephalon, «i hode») er kontrollsenteret i sentralnervesystemet hos dyr og mennesker. Hjernen tilhører det sentrale nervesystemet, og dens funksjon er å ta imot, analysere og samordne den informasjonen som kommer fra sanseorganene, samt å sende utgående impulser som den samordnede informasjonen er opphav til. ​(1)

Hjernen er det organet som gjør oss i stand til å sanse, tenke og styre kroppsbevegelser. Hjerne og ryggmargen er omgitt av tre hjernehinner: Den harde hjernehinnen (dura mater), den midtre spindelvevshinnen (arachnoidea) og den innerste, bløte hjernehinnen (pia mater). (2)


(1) Walberg, Fred: Hjerne i Store norske leksikon på snl.no.
Hentet 7. september 2022 fra https://snl.no/hjerne

(2) Jansen, Jan K. S.: Hjernehinnene i Store medisinske leksikon på snl.no.
Hentet 7. september 2022 fra https://sml.snl.no/hjernehinnene​

Sentralnervesystemet

Hjernen er hovedorganet i sentralnervesystemet som kontrollerer resten av nervesystemet. Den består av et uendelig antall nerveceller som gjennom et finurlig samspill styrer tanker, følelser, atferd og bevegelser, og behandler alle stimuli som vi ​​​​​​utsettes for. Dette er impulser som for eksempel synsinntrykk, lyd, smak, lukt og berøring.​  Sentralnervesystemet og det perifere nervesystemet er forbundet i ryggmargen.​

 Kilde: Norsk Helseinformatikk AS


​​

Sentralnervesystemet

Illustrasjon: Unni Helgesen / SlidePlayer

Det perifere nervesystem

Det perifere nervesystemet er den delen av nervesystemet som befinner seg utenfor hjerne- og ryggmargshinnene.​ Det perifere nervesystemet deles inn i det somatiske nervesystem og det autonome nervesystem.​

Det somatiske nervesystemet​ kontrollerer aktiviteten i skjelettmuskulaturen, altså de viljestyrte musklene.​​

Det autonome ner​vesystemet​ er den ikke-frivillige delen av nervesystemet, der alle prosesser i interne organer blir styrt. Det autonome nervesystemets hovedoppgave er å bidra til balanse i kroppens basale funksjoner. Det vil blant annet si kroppstemperatur, blodtrykk, åndedrett og fordøyelse. Det autonome nervesystemet deles inn i det sympatiske nervesystem​, det parasympatiske nervesystem​ og det enteriske nervesystem.​

​Kilde: Anatomi ogFysiologi © 2022

Det perifere nervesystem

Illustrasjon: Halfdan Andersen / SlidePlayer


​​​​

Fant du det du lette etter?