HELSENORGE
FORKLARING PÅ ORD OG UTTRYKK

Nevrasteni

​Nevrasteni er en sykelig tilstand med en uttalt tretthetsfølelse som dominerende symptom. Andre symptomer er hodepine, søvnforstyrrelser, nedsatt konsentrasjonsevne, nervøs irritabilitet, hjertebank, fordøyelsesbesvær og lignende. Tilstanden kan oppstå etter forbigående overanstrengelse, en alvorlig infeksjon eller en operasjon, men kan også være følge av en langvarig psykisk belastning eller være et anleggsbetinget avvik fra det normale. I mange asiatiske land brukes nevrasteni synonymt med depresjon.

I Helsedirektoratets medisinske kodeverk (ICD-10) er nevrasteni klassifisert under kapitel F (psykiske lidelser). Definisjonen der omfatter de tilfeller av kronisk utmattelsessyndrom som ikke skyldes senfølger av en virusinfeksjon, operasjon eller hjerneskade.

Da nevrasteni er en rent beskrivende term som kan inkludere mange ulike tilstander, vil behandlingen avhenge av den antatt underliggende årsak.​Kilde: Jansen, Jan K. S.: Nevrasteni i Store medisinske leksikon på snl.no.
Hentet 13. september 2022 fra https://sml.snl.no/nevrasteniFant du det du lette etter?