HELSENORGE
forklaring på ord og uttrykk

Opioider

Opioider er en gruppe stoffer som blir utvunnet fra opiumsvalmuen eller syntetisk framstilt. De naturlige opiatene omfatter blant annet morfin og kodein. De semisyntetiske opiatene omfatter blant annet heroin, etylmorfin, oksykodon og buprenorfin.

Virkningsmekanisker

Opioider virker ved å binde seg til bestemte steder (opioidreseptorer) på celleoverflatene i kroppen. Eksempler på opioider er heroin, morfin, kodein, metadon, buprenorfin og fentanyl. Opioider er viktige innen behandling av smerte og som anestesimiddel. I Norge brukes i tillegg metadon og buprenorfin i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) av opioidavhengighet.

Avhengighet og effekt

Alle opioider er sterkt avhengighetsskapende og virkningsmekanismen i hjernen er den samme for alle typer. Hvilken effekt som dominerer er imidlertid avhengig av hvorfor og hvordan opioidene inntas, samt i hvilken dose. Virkningen vil også være forskjellig hos en som tar stoffet en enkelt gang, sammenlignet med en som tar stoffet gjentatte ganger.

Dersom brukeren på forhånd har sterke smerter, vil den smertestillende virkningen dominere. Ved fravær av smerter vil opioidene gi rus med eufori, velvære, sløvhet, konsentrasjonssvekkelse, nedsatt feilkontroll samt økt impulsivitet og kritikkløshet. Forvirring og hallusinasjoner er rapportert, spesielt hos eldre. Pupillene blir små og hosterefleksen hemmes. Forstoppelse, kvalme, oppkast og vannlatingsplager er vanlig.

Abstinens

Dersom vedvarende bruk av opioider brått avbrytes, vil brukeren oppleve abstinenser som uro, angst og irritabilitet, bein- og leddsmerter, svetting, tåreflod, rennende nese og store pupiller. Man vil også kunne oppleve økt blodtrykk og puls, skjelvinger, magekramper og diaré.  For å forebygge abstinensplagene kan man trappe ne dosen gradvis.

Langtidseffekt og overdoserisiko

Noen av de endringene som skjer i hjernen ved gjentatt bruk av opioider vil være vedvarende selv om man slutter med stoffet, og trangen til nytt inntak kan dermed være til stede i lang tid etter at de fysiske abstinensreaksjonene er over og toleransen for høye doser av stoffet er borte. I slike tilfeller er man spesielt utsatt for overdoser dersom man inntar samme dose som tidligere. Risiko for overdosedødsfall er av denne grunn spesielt høy etter eksempelvis fengselsopphold og utskrivelse fra medikamentfri rusbehandling.

 

Kilder©: Fakta om opioder (OuS), Helsedirektoratet, Norsk helseinformatikk og Wikipedia

Fant du det du lette etter?